Onze visie

Onze visie

Kindcentrum Anne Frank ondersteunt het kind in de ontwikkeling naar een zelfsturende persoonlijkheid. Wij gaan uit van het competente kind. We geloven in een positief pedagogisch klimaat. In een harmonieuze sfeer, waar erkenning is voor ieders eigenheid, creëren we een veilige geborgen leef- en leeromgeving. Kindcentrum Anne Frank heeft vijf kernwaarden geformuleerd:

 • Zelfvertrouwen
 • Betrokkenheid
 • Respect
 • Veiligheid
 • Eigenaarschap

Zelfvertrouwen betekent

 • Ik kan heel veel zelf en ik durf te zeggen wat ik vind 
 • Ik kom voor mezelf en voor anderen op
 • Ik kan complimenten geven en ontvangen en omgaan met kritiek
 • Ik weet waar mijn grenzen liggen
 • Ik durf fouten te maken

Betrokkenheid betekent…

 • Ik neem actief deel aan activiteiten
 • Ik neem mijn spel en werk serieus
 • Ik bied mijn hulp aan
 • Ik heb interesse en luister naar wat anderen te vertellen hebben

Respect betekent…

 • Ik houd rekening met anderen
 • Ik erken dat niet iedereen hetzelfde is
 • Ik ga zorgvuldig om met materialen en houd me aan de afspraken die gemaakt zijn 
 • Ik neem de ander serieus

Veiligheid betekent…

 • Ik voel me thuis in het Kindcentrum
 • Ik voel me vrij om te zijn wie ik ben
 • Ik sta open voor een andere mening
 • Ik heb begrip voor de ander

Eigenaarschap betekent…

 • Ik ben medeverantwoordelijk voor mijn ontwikkeling
 • Ik ben in ontwikkeling in dialoog met kinderen, volwassenen en de omgeving
 • Ik mag leren van fouten
 • Ik neem initiatief