MR

Medezeggenschapsraad
 

Oudergeleding 

Rick Olijve - lid 
Wilgo Boers – plaatsvervangend voorzitter  
Ricardo Hilberink – voorzitter 

Personeelsgeleding 

Mirjam Spoelder – secretaris + GMR 
Sharon Kollen – plaatsvervangend secretaris 
Brenda Veerman – lid  

GMR 

Jarno Beugeling 


Ronald Wagter is als directeur van de Anne Frankschool adviseur van de raad.

De notulen van de M.R.-vergaderingen zijn op te vragen via het mailadres van de MR.
Vergaderingen van de M.R. zijn in principe ten allen tijde openbaar.
Vergaderdata zijn te vinden in de agenda in het weeknieuws.
Geïnteresseerd? Mailt u de naar de secretaresse van de M.R.: [email protected]