MR

Medezeggenschapsraad
 
De medezeggenschapsraad van de Anne Frankschool  bestaat uit een oudergeleding en een leerkrachtgeleding.

Voor de oudergeleding hebben in de M.R. zitting:
Ricardo Hilberink- voorzitter 

Rick Olijve - lid 
Jarno Beugeling - M.R. lid en tevens lid van de G.M.R. van Kindpunt Meppel 

Namens de leerkrachten:
Brenda Veerman- M.R. lid en tevens lid van de G.M.R.  van Kindpunt Meppel 
Mirjam Spoelder- secretaresse
Sharon Kollen- lid

Martin Weegenaar is als directeur van de Anne Frankschool adviseur van de raad.

De notulen van de M.R.-vergaderingen zijn op te vragen via het mailadres van de MR.
Vergaderingen van de M.R. zijn in principe ten allen tijde openbaar.
Vergaderdata zijn te vinden in de agenda in het weeknieuws.
Geïnteresseerd? Mailt u de naar de secretaresse van de M.R.: [email protected]