MR

Medezeggenschapsraad
 
De medezeggenschapsraad van de Anne Frankschool  bestaat uit een oudergeleding en een leerkrachtgeleding.

Voor de oudergeleding hebben in de M.R. zitting:
Ilse Broers- voorzitter
Andre Oenema - lid en tevens lid van de G.M.R. van PCBO Meppel
Ricardo Hilberink - lid

Namens de leerkrachten:
Brenda Veerman- lid en tevens lid van de G.M.R.  van PCBO Meppel
Mirjam Spoelder- secretaresse
Sharon Kollen- lid

Piet van Dijk is als directeur van de Anne Frankschool Plus adviseur van de raad.

De notulen van de M.R.-vergaderingen zijn op te vragen via het mailadres van de MR.
Vergaderingen van de M.R. zijn in principe ten allen tijde openbaar.
Vergaderdata zijn te vinden in de agenda in het weeknieuws.
Geïnteresseerd? Mailt u de naar de secretaresse van de M.R.: [email protected]