Kindpunt Academy

Jaarlijks organiseert Kindpunt voor ouders en andere belangstellenden een aantal informatieavonden.
Middels nieuwsbrieven, website, facebook en posters wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

U kunt zich gratis aanmelden via www.kindpunt.nl